Deze website (hierna: 'de Website') is een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

Gegevensverwerking en aansprakelijkheid

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Patiëntenfederatie Nederland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie op de Website. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker van de Website dient altijd door de gebruiker op juistheid te worden geverifieerd.

Patiëntenfederatie Nederland is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Daarnaast is de Patiëntenfederatie Nederland niet aansprakelijk voor informatie, meningen en ervaringen op de Website afkomstig van derden.

Eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op (de inhoud van) de Website berusten bij de Patiëntenfederatie Nederland, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de Website. De gebruiker van de Website mag de inhoud van de Website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken, tenzij schriftelijk anders met de Patientenfederatie is overeengekomen. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan om informatie verkregen van de Website zonder schriftelijke toestemming van de Patiëntenfederatie Nederland openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Cookie informatie

Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies.

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst Patiëntenfederatie Nederland u naar de informatiepagina van uw browser of de gebruikershandleiding van uw telefoon voor het instellen van uw cookievoorkeuren. U hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Patiëntenfederatie Nederland.

Postbus 1539, 3500 BM Utrecht
Orteliuslaan 871, 1e etage
3527 GV Utrecht
T (030) 297 03 03
E info@ikzoekeenpatient.nl

> U kunt hier de privacyregeling inzien

© 2019 Patiëntenfederatie Nederland, alle rechten voorbehouden.